Utfordring

Riksantikvaren, direktoratet for kulturminneforvaltningen, er den faglige rådgiveren for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. I forbindelse med omorganisering og desentralisering av oppgaver og tjenester, trengte Riksantikvaren en ny og helhetlig nettprofil som gjør det lettere for brukerne å ta tjenestene i bruk. Det var også viktig å lage et nettsted som skaper begeistring omkring kulturminner.

Løsning

Fete typer utviklet en nettprofil som ivaretar den digitale flaten, uansett valg av teknologi, løsninger og uttak. Profilen ivaretar universell utforming, interaksjonsdesign, grensesnittdesign og brukervennlighet. Nettprofilen fungerer som et designsystem, der ulike aktører kan bruke prinsippene og bygge komplekse grensesnitt og løsninger med en tydelig avsenderidentitet.
I tillegg har vi levert designskisser til nettstedet som sammen med nettprofilen har vært underlaget til de som har utviklet riksantikvaren.no.
Nettprofilen er levert i Frontify, som er en brukervennlig skybasert plattform for merkevare/profiladministrasjon.
Eksterne sider

En del av oppgaven nettprofilen skulle løse var å lage en visuell helhet på eksterne nettsteder og applikasjoner som Rikantikvaren forvalter. De skulle være i profil, og samtidig skille seg ut som noe eget. Løsningen ble at eksterne sider får en annen fargevekting enn ra.no. Et eksempel på dette er kulturminnesøk.no.
Back to Top